Turer i 2019:
Grupper
Facebook
Hjem
Om
Kontakt
Turer
Betalingsbetingelser:

 
 
  Start dato
 
 Tekst
 Påmeldingsfrist
Pris
Status
 
   27. juni
       
Venteliste
    13.900.-
Fullt
 
   29. juli
       
Venteliste
      6.900 .-
Fullt
 
   5. august
       
Venteliste
      5.390.-
fullt
 
   25. august
       
  Telemark, 4 dager    
Snarest
      7.300.-
<4
 
   9. september
       
   Vik i Sogn 3 dager     OBS....NY DATO
10. juli
      5.600.-
< 21
 
   14. september
       
   Makarska, 11 dager    
Snarest
      17.850.-
< 8
 
   24. november
       
   Venteliste
      5.990.-
Fullt
 
   4. desember
       
  15. oktober
      3.990.-
< 22
Turer 2020 finner du her